T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Orhangazi Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Orhangazi Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 21/02/2020

Birimin Temel İş ve Sorumlulukları:

1. Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi, BaşhekimEbağlı olarak çalışır.

2. SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinin uygulanmasına yönelik; hastane idaresi, komite ve ekipler, bölüm sorumluları-kalite sorumluları ile birlikte çalışmalarını yürütür.

*Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

*Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

*Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

*Öz değerlendirmeleri yönetir.

*Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

*Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

*Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.                                    *Kalite göstergeleri, verimlilik rehberi ve karne göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde belirlenen komitelere/komisyonlara üye olarak katılır.

*İdare ve bölüm sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.