Yoğun Bakım
26 Kasım 2019

YuğonBakımDöngü.png

Hastanemizde Genel Yoğun Bakım Unitesi 8 yataklı 1 Seviye olarak hizmet vermektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan ünitedir. Fiziksel alt yapısı ve konumu hasta bakımı açısından özellikli olarak tasarlanır. Hastanın takip ve tedavisi 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz şekilde sürdürülür. Gelişmiş teknolojiye sahip cihazlarla hastanın yaşamsal göstergeleri sürekli izlenir. Yoğun bakım ünitelerinde bu konuda uzmanlaşmış, hekim, hemşireler, fizyoterapistler, asistan doktorlar, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekip görev alır. Yoğun bakım üniteleri 3 özelliği ile hastanenin diğer bölümlerinden ayrılmaktadır: • Hasta başına düşen hemşire oranı, • Yoğun girişimsel monitorizasyonun varlığı, • Mekanik ventilasyon, vazopressör ilaçlar, sürekli diyaliz gibi mekanik ve farmakolojik yaşam desteklerinin kullanılması

Kritik Hasta Kimdir?


Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan veya her an bozulma riski taşıyanlar “kritik hasta” olarak tanımlanır. Hastalar, yoğun bakım ünitesine, acil biriminden, ameliyathaneden, hastane içindeki farklı bir bakım alanından veya başka bir hastaneden sevk ile alınır. Bu süreçte, yakın gözlem veya özel monitorizasyon ve/veya tedavi gerekliliğine ilişkin hekimin kararı esas alınır.

Mekanik Ventilasyon Nedir?

Hiç solumayan veya solunum güçlüğü olan hastanın bu sorunu tedavi edilene kadar oksijen alması, mekanik ventilasyan ile sağlanır. Hasta ile cihaz arasındaki bağlantı, ağızdan nefes borusuna ilerletilen endotrakeal tüp aracılığı ile gerçekleştirilir.