Politikamız
11 Ocak 2022


  • Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.