Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
21 Şubat 2020

Birimin Temel İş ve Sorumlulukları:

1. Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi, BaşhekimEbağlı olarak çalışır.

2. SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberinin uygulanmasına yönelik; hastane idaresi, komite ve ekipler, bölüm sorumluları-kalite sorumluları ile birlikte çalışmalarını yürütür.

*Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

*Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

*Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

*Öz değerlendirmeleri yönetir.

*Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

*Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

*Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.                                    *Kalite göstergeleri, verimlilik rehberi ve karne göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

*SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi çerçevesinde belirlenen komitelere/komisyonlara üye olarak katılır.

*İdare ve bölüm sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.