Duyurular
05 Nisan 2021

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 21/02/2018

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar çalıştığı sağlık tesisinin bağlı bulunduğu Tespit Komisyonu Başkanlığına, evrak kaydı yaptırmak koşuluyla ve gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

            İlgililere ilanen tebliğ olunur.20/02/2018

-1.Grup Tespit Komisyonu kapsamında yer alan sağlık tesislerinde çalışanlar BURSA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE,İtirazda bulunabilirler.

Bağlı Sağlık Tesisleri

 • Bursa Devlet Hastanesi
 • A.O.S. Onkoloji Hastanesi
 • Dr.Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi
 • Prof.Dr.Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste

-2.Grup Tespit Komisyonu kapsamında yer alan sağlık tesislerinde çalışanlar YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE,İtirazda bulunabilirler.

Bağlı Sağlık Tesisleri

 • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi
 • Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
 • Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste

-3.Grup Tespit Komisyonu kapsamında yer alan sağlık tesislerinde çalışanlar ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE,İtirazda bulunabilirler.

Bağlı Sağlık Tesisleri

 • Çekirge Devlet Hastanesi
 • Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
 • Mudanya Devlet Hastanesi
 • Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste

-4. Grup Tespit Komisyonu kapsamında yer alan sağlık tesislerinde çalışanlar İNEGÖL DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE,İtirazda bulunabilirler.

Bağlı Sağlık Tesisleri

 • İnegöl Devlet Hastanesi
 • İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 • Gemlik Devlet Hastanesi
 • Orhangazi Devlet Hastanesi
 • Yenişehir Devlet Hastanesi
 • İznik Devlet Hastanesi

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste

-5. Grup Tespit Komisyonu kapsamında yer alan sağlık tesislerinde çalışanlar BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE,İtirazda bulunabilirler.

Bağlı Sağlık Tesisleri

 • Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
  • Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğü
  • Mülga Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
 • Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
 • Karacabey Devlet Hastanesi
 • Orhaneli Devlet Hastanesi
 • Keles Entegre Devlet Hastanesi
 • Büyükorhan Entegre Devlet Hastanesi
 • Harmancık Entegre Devlet Hastanesi

Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste