Beden Ağırlı ve Obezite Dökümanı
29 Eylül 2018

VKI.jpg


Yirminci yüzyılda, tütün kullanımı ve obezite Dünyadaki en önemli epidemiler arasında yer almaktadır.1 DSÖ’nün verilerine göre dünya genelinde 1980 yılından günümüze obezite sıklığı ikiye katlanmıştır. 1980 yılında dünya genelinde erkeklerin %5’i, kadınların %8’i obez iken 2008 yılında bu sıklık erkeklerde %10 kadınlarda %14’tür.4 Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu Türkiye Sağlık Araştırması, 2010 verilerine göre 15 yaş ve üzeri yetişkin nüfusun % 33,0’ı fazla kilolu ve % 16,9’u obezdir.9 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre ise de ülkemizde 19 yaş ve üzeri bireylerin %34,6’sı fazla kilolu ve %30,3’ü obezdir.10 Dünya geneliyle paralel olarak obezite ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Doğru beden ağırlığı algısı (DBAA) algılanan ve ölçülen beden ağırlığı arasındaki uyumluluk olarak tanımlanır ve bu potansiyel olarak ağırlık durumu ile ilgili sağlık risklerinin farkındalığını da gösterir.14 Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması ve insanların kendi beden ağırlığına dair yanlış algısı tüm toplumlarda yıllar içinde artmıştır.15 Türkiye’de ulusal düzeyde ilk defa yapılan Türkiye Beden Ağırlığı Algısı Araştırması’nın amacı; DBAA’nın yerleşim yeri, cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu tanımlayıcı değişkenleri, obeziteyi sağlık sorunu olarak görme ve diyet yapma durumu ile ilişkisini incelemektir. Araştırmadan çıkacak sonuçların “Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı (2010-2014)” kapsamında obezite ile ilgili program ve kampanyaların geliştirilmesinde yol gösterici olabileceği düşünülmektedir

Devamı için: Beden Ağırlı Dökümanı.pdf