Madde Bağımlılığı
29 Eylül 2018

Bagımlılık.jpeg

Bilindiği gibi madde kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Madde kullanımı ve sorunları ise son 20 yıldır psikiyatri alanında daha çok önemsenmeye başlanmıştır. Madde kullanım bozuklukları tüm sağlık alanı çalışanlarını ilgilendiren bir konu olmakla birlikte ülkemizde bu alandaki Türkçe kaynak sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kitap, bağımlılık alanında çalışan psikiyatristler, pratisyen hekimler, aile hekimi uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hemşireler için yazılmıştır. Bu kitabın amacı madde kullanım bozuklukları tanı ve tedavisine yardımcı olmaktır. Tanı sınıfl aması Bakanlığımızın resmi olarak benimsediği ICD10’a göre yapılmıştır. Bu aynı zamanda kitaptaki bilgiler için uygulamada kullanım kolaylığı da getirmektedir. Her ne kadar bilgiler yazılmaya başladığında eskimeye başlasa da bu kitap bugün için tüm madde kullanım bozukluklarının teşhis ve tedavi bilgilerini içeren bir kılavuz el kitabı olarak kullanılabilir. Kitap, DSM IV ve ICD10 tanı ölçütleri bölümlerinden sonra 21 bölümden oluşmakta olup 13 yazar tarafından yazılmıştır. Bilinen madde kullanım bozukluklarının yanı sıra madde kullanımının tespitine yönelik toksikolojik analizler, alkol ve yasak madde kullanımı ile ilgili yasalar, psikotrop ilaç etkileşmeleri, madde zehirlenmesi, kendine yardım grupları gibi konulara da yer verilmiştir.

Devamı için
Madde Bağımılığı.pdf