Bölüm Kalite Sorumluları
21 Şubat 2020

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Katılımcılar

Toplantıya Katılma Durumu

Görevleri

Uz.Dr.Mustafa GÖNÜL

Başkan

Başhekim Yardımcısı

Mustafa ÖZAN

Üye

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Habibe DEĞİRMENCİ

Üye

Sağlık Hizm.ve Bakım Müd.

Nejla YILMAZ

Sekreterya

Kalite Yönetim Direktörü

Op.Dr.Mehmet PETRİÇLİ

Üye

Genel Cer.Uzm

Seren AKCEYLAN

Üye

Eczane Hizm.Sorm

Bülent AMİL

Üye

Bilgi işl.sorm.Müd.Yard.

Uz.Dr. Esin OĞUZHANOĞLU

Üye

Anest.Uzm

Uz.Dr.Özgür ULUTAŞ

Üye

Enf.Uzm.Kli.Mik.KALİTE VE VERİMLİLİK KOMİTESİ

Katılımcılar

Toplantıya Katılma Durumu

Görevleri

Uz.Dr.Ferit ALAYBEYOĞLU

Başkan

Başhekim

Uz.Dr.Mustafa GÖNÜL

Üye

Başhekim Yardımcısı

Habibe DEĞİRMENCİ

Üye

Sağlık Hizm.ve Bakım Müd

Mustafa ÖZAN

Üye

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Bülent AMİL

Üye

Müdür Yard.

Nejla YILMAZ

Sekreterya

Kalite Yönetim Direktörü

Saadet KUZU

Üye

Sivil Savunma Amiri

Billur UĞURLU

Üye

Hariciye Ser.Sor.

Savaş ASLAN

Üye

Lab.Hizm.Sorm.Lab.Tek

Ayşe AYDOĞMUŞ

Üye

Amel. Sorm.Hemş

Fazilet GÜNGÖRMÜŞ

Üye

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Derya KARMİL

Üye

Yoğun Bakım Serv.Sorm.Hemş

Damla IŞIKGÖR

Üye

Dahili Birimler Sorm.Hemş.

Tuba SARI

Üye

Kadın Hast. ve Doğum Serv.Sorm.Ebe

Feray DERELİ

Üye

Atık Yönetim Sorumlusu

Sibel KARATEPE

Üye

Enf.Kont.ve Önlenmesi Sorm.Hemş.

Mine BAŞARAN

Üye

TİG Sorm.

Yasemin CABA

Üye

Hasta Dosyası ve Arşiv Hizm.Sorm.Tıbbi sek.

Sevgi KAYMAK

Üye

Polikilink Hiz.Sor./ Endoskopi Sor.Hemş.

Safinaz PETEK

Üye

Ster.Sorm. Hemş.

Seren AKCEYLAN

Üye

Eczane Hizm.Sorm.

Ahter SERBEST

Üye

Ağız ve Diş Sağ.Hizm. Sorm

Esra MERAL

Üye

Palyatif Sor.Hemş.

Turgay DEVECİ

Üye

Tekn.Serv.sorm

Ahmet GÖCEN

Üye

Biyomedikal

Akif EVİRGEN

Üye

Görüntüleme Hizm.Sorm

Ramazan KOÇOĞLU

Üye

İdari Birim Sorm.

İlyas AKTAŞ

Üye

KTM.Sorm.

Gülay KAÇAR

Üye

Hasta Hakları Sorumlusu

Emine GÜL

Üye

Çocuk Srevisi Sorumlusu

R.Enes KILIÇ

Üye

Anestezi Sorumlu Teknisyeni

Gülay KAÇAR

Üye

Eğitim HemşiresiBÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Katılımcılar

Toplantıya Katılma Durumu

Görevleri

Uz. Dr.Ferit ALAYBEYOĞLU

Başkan

Başhekim

Uz.Dr.Mustafa GÖNÜL

Üye

Başhekim Yardımcısı

Mustafa ÖZAN

Üye

İdari ve Mali İşler Müd.

Nejla YILMAZ

Sekreterya

Kalite Yönetim Direktörü

Habibe DEĞİRMENCİ

Üye

Sağlık Bakım Hiz.Müd.

Bilor UĞURLU

Üye

Hariciye Serv.Sorm.

Ayşe AYDOĞMUŞ

Üye

Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorm.

Derya KARMİL

Üye

Yoğun Bakım Serv.Sorm.

Damla ARABACI

Üye

Dahili Birimler Sorm.Hemş.

Tuba SARI

Üye

Kadın Hast. Ve Doğum Serv.Sorm.

Feray DERELİ

Üye

Atık Yön.Sorm

Sibel KARATEPE

Üye

Enf.Kont.ve Ön. Sorm.Hemş.

Saadet KUZU

Üye

Afet ve Acil Durum Sorm.

Mine BAŞARAN

Üye

TİG Sorm.

Fazilet Güngörmüş

Üye

Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi

Sevgi KAYMAK

Üye

Polk.Hizm./ Endoskopi Sor.Hemş.

Savaş ASLAN

Üye

Lab. Hizm. Sorm.Teknisyeni

Bülent AMİL

Üye

Müd.Yard.

Seren AKCEYLAN

Üye

Eczane Hizm.Sorm.

Ahter SERBEST

Üye

Ağız ve Diş Sağ.Hizm. Sorm.

Yasemin CABA

Üye

Hasta Dosyası ve Arşiv Hizm.Sorm.

Turgay DEVECİ

Üye

Tekn.Serv.sorm.

Ahmet GÖCEN

Üye

Klinik Müh.Sorm.

Akif EVİRGEN

Üye

Görüntüleme Hizm.Sorm.

Ramazan KOÇOĞLU

Üye

İdari Birim Sorm.

Emine BALCI ÖZTÜRK

Üye

Acil Servis Sorm.Hemş.

Esra MERAL

Üye

Palyatif Sor.Hemş.

Emine GÜL

Üye

Çocuk Servisi Sor. Hemş.

R.Enes KILIÇ

Üye

Anestezi Sorumlu Teknisyeni

Bekir İŞGÜZAR

Üye

Psikolog

Seray TÜRKER

Üye

Diyetisyen

Gülay KAÇAR

Üye

Eğitim Hemşiresi